Vytvořte fakturu

K.R.K. Vinohrady - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K.R.K. Vinohrady
IČO 35687282
TIN 2020897615
Datum vytvoření 01 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K.R.K. Vinohrady
Botanická 9
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 900 €
Zisk 46 €
Kapitál 9 767 €
Vlastní kapitál 9 484 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,274
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 66
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,099
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,274
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,529
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,718
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 46
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 745
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 725
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 599
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 126
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 900
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 900
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 312
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 206
C. Služby (účtová skupina 51) 106
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 588
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 588
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 62
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 62
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -62
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 526
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 46
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4236775.tif
Date of updating data: 25.06.2015