Vytvořte fakturu

AM-Development - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AM-Development
IČO 35687436
TIN 2020841548
DIČ SK2020841548
Datum vytvoření 03 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AM-Development
Skladná 38
04001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 045 €
Zisk -5 053 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 40,358
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 40,358
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,107
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,872
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,500
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,289
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,230
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,218
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,468
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,053
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,448
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 55,561
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,085
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,612
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 603
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,708
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 162
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,802
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 8,045
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,045
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,229
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,008
C. Služby (účtová skupina 51) 867
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 386
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,965
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,003
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,184
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,170
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 909
M. Úrokové náklady (562) 818
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 91
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -909
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,093
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687436 TIN: 2020841548 DIČ: SK2020841548
 • Sídlo: AM-Development, Skladná 38, 04001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.08.2006Nové obchodné meno:
   AM-Development s.r.o.
   Nové sidlo:
   Skladná 38 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloslav Pinčák Tolstého 168/18 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00 Vznik funkcie: 07.12.2005
   JUDr. Miloslav Pinčák Tolstého 168/18 Košice 040 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   11.08.2006Zrušené obchodné meno:
   ATOF s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   ATOF s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexej Krempa Zrinského 19 Bratislava 800 00