Vytvořte fakturu

MAILTEC SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAILTEC SLOVAKIA
IČO 35687487
TIN 2020348176
DIČ SK2020348176
Datum vytvoření 03 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAILTEC SLOVAKIA
Nám. Hraničiarov 29
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 279 667 €
Zisk -89 €
Kapitál 195 320 €
Vlastní kapitál 85 203 €
Kontaktní informace
Email mailtec@mailtec.sk
Telefon(y) 0263811034, 0263811035, 0263813095, 0263813104, 0903707985
Fax(y) 0263813095
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 142,700
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 22,552
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,552
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,274
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,278
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 113,035
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 58,059
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,059
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,958
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,833
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,833
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,012
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,018
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,007
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,113
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 7,113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 142,700
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,109
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,792
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,792
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,856
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 704
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,846
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,846
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -89
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,591
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,426
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,426
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,528
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,756
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,756
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,606
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,484
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,627
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,479
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5,424
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 275,310
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 279,667
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 229,973
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,336
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,108
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 273,290
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 158,072
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,692
D. Služby (účtová skupina 51) 35,538
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,898
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,369
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,932
4. Sociální náklady (527, 528) 1,597
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,397
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,824
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,869
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,377
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,007
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Kurzové zisky (663) 13
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,906
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,953
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,953
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 208
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,745
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,896
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 481
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 570
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 570
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -89
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687487 TIN: 2020348176 DIČ: SK2020348176
 • Sídlo: MAILTEC SLOVAKIA, Nám. Hraničiarov 29, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 20.10.2004
  Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 20.10.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zdeněk Bednařík 49 792 € (100%) Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.01.2014Nové sidlo:
   Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám.Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   28.01.2014Zrušené sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   23.12.2009Nový štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Furdekova 1619/8 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   22.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   13.11.2008Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Muškátová 793/42 Bratislava 821 01
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   08.02.2008Nové sidlo:
   Rovniankova 1667/14 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 29 Bratislava 851 03
   07.02.2008Zrušené sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   10.11.2004Nové sidlo:
   Trebišovská 148/5 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zdeněk Bednařík Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 20.10.2004
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava 831 04
   Silvia Lebedýnska Medveďovej 1575/13 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 20.10.2004
   09.11.2004Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   12.05.2000Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   11.05.2000Zrušené sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   26.11.1999Nové obchodné meno:
   MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 19/A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 14 Bratislava
   25.11.1999Zrušené obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   08.12.1998Noví spoločníci:
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   03.03.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 18/A Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdijklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gazárek Račianska 15 Bratislava 831 04
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   XERTEC SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   kúpa tovarov za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom tovaru v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky, potrieb a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05
   William Lacunes Naarderstaat 318 1272 Nv Huizen Holandsko
   Willem Jacob Schaap Bilderdýklaan 5 3743 Hr Baarn Holandsko
   Ing. Ladislav Smelík Nad Královskou oboru 41 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Topoľský Adámiho 15 Bratislava 841 05