Vytvořte fakturu

GRAVÍRKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRAVÍRKA
IČO 35687517
TIN 2020339673
DIČ SK2020339673
Datum vytvoření 03 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVÍRKA
Ľudové námestie 5
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 696 €
Zisk -14 639 €
Kapitál 2 498 €
Vlastní kapitál -97 754 €
Kontaktní informace
Email gravirka@gravirka.sk
Telefon(y) 0263813588, 0908155367, 0915696265, 0905312362
Mobile(y) 0905312362, 0908155367, 0915696265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,760
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,944
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 395
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 276
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 119
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,549
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,547
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 816
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 816
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,760
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -112,393
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -105,057
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -105,057
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,639
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,598
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,288
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,288
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,310
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 357
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 610
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 343
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 555
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,696
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,696
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,744
D. Služby (účtová skupina 51) 4,538
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,472
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,448
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,973
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 290
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,586
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,291
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,291
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,291
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,639
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,639
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687517 TIN: 2020339673 DIČ: SK2020339673
 • Sídlo: GRAVÍRKA, Ľudové námestie 5, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03 03.04.1996
  Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01 17.09.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Rusnák 3 983 € (60%) Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
  Ján Lapoš 2 656 € (40%) Lenardova 8 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   03.04.1996Nové obchodné meno:
   GRAVÍRKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kovoobrábanie
   Noví spoločníci:
   Ján Lapoš Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Rusnák Ľudové námestie 5 Bratislava 831 03