Vytvořte fakturu

SOOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SOOP
IČO 35687525
TIN 2020355524
DIČ SK2020355524
Datum vytvoření 02 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOOP
Mliekárenská 13
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 468 953 €
Zisk 48 €
Kapitál 938 334 €
Vlastní kapitál 88 031 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253411400, 0907727431
Mobile(y) 0907727431
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 353,497
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 217,049
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 217,049
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,769
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 175,320
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 37,960
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,718
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,718
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,718
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 121,530
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 118,347
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 118,347
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,331
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 852
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,470
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 803
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,667
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,730
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 353,497
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 88,078
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 80,726
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 80,726
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,411
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,127
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 432
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,695
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 94,900
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 132,899
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,085
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,085
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 66,043
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,812
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,127
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,620
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,212
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,092
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,092
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,393
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 463,579
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 468,953
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 463,579
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,374
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 451,673
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,547
D. Služby (účtová skupina 51) 276,324
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 97,826
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 68,914
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,034
4. Sociální náklady (527, 528) 2,878
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 771
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 55,205
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 55,205
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,280
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,708
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,855
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,094
2. Ostatní náklady (562A) 8,094
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 165
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,596
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,839
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,393
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,393
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687525 TIN: 2020355524 DIČ: SK2020355524
 • Sídlo: SOOP, Mliekárenská 13, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 02.04.1996
  Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 02.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Zdenko Čierny 3 320 € (50%) Pútnická 154 Bratislava 841 06
  Mgr. Milan Kubala 3 320 € (50%) Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2012Nové sidlo:
   Mliekárenská 13 Bratislava 821 09
   27.12.2012Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   21.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Bršlenová 6939/1 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 02.04.1996
   20.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   12.04.2006Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Pútnická 152/7939 Bratislava- Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   11.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   22.12.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   08.05.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 02.04.1996
   07.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   30.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   29.10.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   19.08.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Pútnická 154 Bratislava 841 06
   RNDr. Jozef Klein Trstínska 51 Bratislava 841 06
   Mgr. Milan Kubala Štefana Králika 16 Bratislava 841 07
   Ing. Fedor Kusenda Ľudovíta Fullu 20 Bratislava 841 05
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   06.02.1997Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   05.02.1997Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   SOOP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   konzultačná, poradenská a prednášková činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   prenájom počítačov a príslušenstva k počítačom
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja alebo iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zdenko Čierny Koprivnická 13/40 Bratislava 841 01
   RNDr. Jozef Dančo , CSc. Romanova 40/67 Bratislava 851 02
   RNDr. Jozef Klein Budatínska 25 Bratislava 851 05
   Mgr. Milan Kubala Zborov nad Bystricou 023 03
   Ing. Fedor Kusenda Vajnorská 17 Bratislava 831 03