Vytvořte fakturu

OTTO TAXI, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OTTO TAXI, družstvo
IČO 35687657
TIN 2020906052
Datum vytvoření 10 Duben 1996
Company category Družstvo
Sídlo OTTO TAXI, družstvo
Pečnianska 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 243 €
Zisk -12 923 €
Kapitál 1 953 €
Vlastní kapitál -26 345 €
Kontaktní informace
Email ottotaxi@pobox.sk
webové stránky http://www.taxiotto.sk
Telefon(y) +421263453748, +421263453749, +421263453835, +421216322
Mobile(y) +421903322322, +421905322322
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,947
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,965
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,965
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,965
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 832
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) -6,125
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -5,591
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,591
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -534
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,957
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,717
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 240
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 150
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 150
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,947
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,768
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 30,471
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,718
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,247
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 119,628
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 270
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 270
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -168,214
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -168,214
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,923
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,092
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,701
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,781
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,286
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,286
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,985
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,095
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,316
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 963
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 887
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 887
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,955
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,955
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,244
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,243
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 48,984
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,259
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,388
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,340
D. Služby (účtová skupina 51) 9,421
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 49,643
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,414
4. Sociální náklady (527, 528) 2,117
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 326
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,492
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,492
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 166
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,223
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,443
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687657 TIN: 2020906052
 • Sídlo: OTTO TAXI, družstvo, Pečnianska 6, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ľuboš Vovčík predseda Strečnianska 10 Bratislava 24.01.2000
  Anton Panák podpredseda Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 02.05.2005
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Anton Panák - podpredseda družstva Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   02.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   26.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava Vznik funkcie: 24.01.2000
   Anton Panák Vajnorská 20 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.05.2005
   25.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   27.04.2000Nové sidlo:
   Pečnianska 6 Bratislava 851 01
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   31.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Sabo - podpredseda družstva Markova 3 Bratislava
   Ľuboš Vovčík - predseda družstva Strečnianska 10 Bratislava
   30.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   16.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Peter Labodi - člen predstavenstva Hanulova 7 Bratislava
   Ladislav Sabo - podpredseda predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Satko - člen predstavenstva Mánesovo nám. 3 Bratislava
   15.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   OTTO TAXI, družstvo
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rádio-dispečérske služby pre vykonávanie osobnej a nákladnej taxislužby
   reklamná činnosť
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, ktorá nie je obmedzená osobitnými predpismi
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Drahomír Drobný - člen predstavenstva Osuského 10 Bratislava
   Boris Hostýn - člen predstavenstva Janotova 6 Bratislava
   Ladislav Sabo - člen predstavenstva Markova 3 Bratislava
   Ján Urbanovský - predseda predstavenstva Čsl. parašutistov 29 Bratislava
   Ľubomír Vovčík - podpredseda predstavenstva Strečianska 10 Bratislava