Vytvořte fakturu

KARPA Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název KARPA Real
IČO 35687681
TIN 2020844342
Datum vytvoření 03 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPA Real
Čajakova 28
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 302 €
Zisk 281 €
Kapitál 1 031 521 €
Vlastní kapitál 1 023 853 €
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,029,000
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,029,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,021
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 987
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,030,021
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,024,135
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,028,979
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,028,979
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -5,125
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 281
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,886
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 5,786
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,000
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 296
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,302
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,302
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 6,529
C. Služby (účtová skupina 51) 5,000
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,529
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 773
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,000
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 773
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 492
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 281
Date of updating data: 27.04.2016
Files
4241199.tif
Date of updating data: 27.04.2016