Vytvořte fakturu

Amtel Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název Amtel Slovensko
IČO 35687754
TIN 2020327001
DIČ SK2020327001
Datum vytvoření 10 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Amtel Slovensko
Borská 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 365 802 €
Zisk 116 488 €
Kapitál 96 345 €
Vlastní kapitál 92 643 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0235000100
Fax(y) 0235000799
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 271,990
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,902
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 194,859
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 93,124
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,080
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,044
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,735
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 669
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 71,374
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,088
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,088
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 271,990
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,737
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 109,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 109,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,751
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,604
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -16,355
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 116,488
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,253
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,937
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -440
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,377
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 54,316
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -6,133
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,386
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -29,519
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,967
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,864
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,618
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 364,300
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 365,802
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 364,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,502
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,141
D. Služby (účtová skupina 51) 36,468
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 175,417
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,899
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 48,780
4. Sociální náklady (527, 528) 2,738
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 148,776
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,691
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,266
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,266
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,266
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,145
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 149,921
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 33,433
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 33,433
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 116,488
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016