Vytvořte fakturu

SKS Broker - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Obchodní název SKS Broker
IČO 35687797
TIN 2020308895
Datum vytvoření 10 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKS Broker
Revúcka 6
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 044 €
Zisk -493 €
Kapitál 16 369 €
Vlastní kapitál -6 260 €
Kontaktní informace
Email sksbroker@sksbroker.sk
Telefon(y) 0336454437
Mobile(y) 0905469990, 0905867763, 0907161142
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,369
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,295
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 114
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,334
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,713
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,715
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -2
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 74
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,369
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -13,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,053
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,697
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -493
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,122
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 190
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,852
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,686
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,686
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,835
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 257
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 506
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 568
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 80
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 80
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 27,617
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 29,044
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,617
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,027
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,900
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,143
D. Služby (účtová skupina 51) 13,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,974
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,997
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 953
4. Sociální náklady (527, 528) 24
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,682
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 144
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,461
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 157
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -493
Date of updating data: 28.01.2016