Vytvořte fakturu

PAMAPAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PAMAPAN
IČO 35687801
TIN 2020348198
DIČ SK2020348198
Datum vytvoření 10 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAMAPAN
Rajtákova 44
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 197 €
Zisk -4 944 €
Kapitál 11 357 €
Vlastní kapitál -3 214 €
Kontaktní informace
Email pamapanservis@gmail.com
Telefon(y) 0904369973
Mobile(y) 0915975439, 0904369973
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 824
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 824
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 824
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,748
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,656
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 642
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,393
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 14,572
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,157
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 44
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,897
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,944
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,729
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 671
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,825
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,233
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,581
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 166
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 993
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,493
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 38,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 593
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 36,357
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,247
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 41,663
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,103
C. Služby (účtová skupina 51) 8,683
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 3,232
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 450
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,195
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,466
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 164
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 518
M. Úrokové náklady (562) 369
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 149
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -518
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,984
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,944
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687801 TIN: 2020348198 DIČ: SK2020348198
 • Sídlo: PAMAPAN, Rajtákova 44, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 04.11.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrej Bartalos 6 640 € (100%) Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   03.12.2005Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Bartalos Funduš 223 Štvrtok na Ostrove 930 40 Vznik funkcie: 04.11.2005
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šulovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šulovský, ml. Vinohradnícka 49 Limbach 900 91
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   10.04.1996Nové obchodné meno:
   PAMAPAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľské činnosti
   reklamné činnosti
   rozmnožovacie práce - reprografia
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilných výrobkov inde neklasifikovaných a pleteného ošatenia
   Noví spoločníci:
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Lukáč Údolná 1 Bratislava 811 02
   Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03
   Ing. Pavel Šúlovský Rajtákova 44 Bratislava 841 03