Vytvořte fakturu

KMC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KMC
IČO 35687827
TIN 2020897626
Datum vytvoření 10 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KMC
Eisnerova 11
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 586 €
Zisk 1 942 €
Kapitál 6 793 €
Vlastní kapitál 1 030 €
Kontaktní informace
Email kmc@szm.sk
Telefon(y) 0908769704
Mobile(y) 0905310728, 0908769704
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,422
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,422
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 913
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 913
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,509
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 64
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,422
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,972
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 196
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 30
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 166
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,041
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,847
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,942
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,450
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,450
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 48
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,850
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 552
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,586
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,586
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,586
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,381
D. Služby (účtová skupina 51) 663
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,542
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,542
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,494
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 552
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 552
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,942
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015