Vytvořte fakturu

PLURALITE - MEGA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PLURALITE - MEGA
IČO 35687908
TIN 2020339728
DIČ SK2020339728
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PLURALITE - MEGA
Kežmarská cesta 3
05802
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 790 €
Zisk -866 €
Kapitál 28 336 €
Vlastní kapitál 27 124 €
Kontaktní informace
Email pavol.handzus@gmail.com
Telefon(y) 0905419189
Mobile(y) 0905419189
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,962
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,962
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,962
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,532
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 696
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,808
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 27,494
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,668
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,693
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,353
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -866
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,826
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,826
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 4,790
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,430
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,615
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 806
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 113
C. Služby (účtová skupina 51) 1,576
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 153
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,376
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 591
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 175
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,135
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 94
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015