Vytvořte fakturu

CEM - SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název CEM - SERVIS
IČO 35687924
TIN 2020348187
DIČ SK2020348187
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEM - SERVIS
Tavaríkova osada 2A
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 962 €
Zisk 1 882 €
Kapitál 153 454 €
Vlastní kapitál -17 175 €
Kontaktní informace
Email info@indelb.sk
Telefon(y) 0264365769, 0903422884
Mobile(y) 0903422884
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 150,755
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 150,755
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,455
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,346
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 56,280
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,534
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -14,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 249,101
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -16,412
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -25,597
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,882
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 265,513
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,364
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 213,969
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,876
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 205,739
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,180
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 142,962
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 106,864
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,300
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 18,950
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,667
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,181
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 136,349
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 76,950
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,808
C. Služby (účtová skupina 51) 44,557
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 558
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,420
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,056
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,613
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,799
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) -351
XI. Kurzové zisky (663) -351
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,420
M. Úrokové náklady (562) 2,777
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 29
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 614
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,771
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,842
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,882
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016