Vytvořte fakturu

CREDITTON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CREDITTON
IČO 35687959
TIN 2020308741
DIČ SK2020308741
Datum vytvoření 02 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CREDITTON
Košická 56/5590
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 202 €
Zisk 1 087 €
Kapitál 61 765 €
Vlastní kapitál 19 727 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255647109, +421255647108, +421255647107, +421255563065
Fax(y) 0255647109
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 103,451
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 102,553
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 57,208
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 57,202
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,202
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,345
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 890
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 898
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 898
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 103,451
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,814
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 769
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 769
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 82,435
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -70,116
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,637
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,847
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,847
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 79,159
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 54,800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,800
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,163
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 306
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,890
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,631
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,631
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 104,456
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 105,202
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 104,452
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,093
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,035
D. Služby (účtová skupina 51) 90,030
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,727
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,550
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,639
4. Sociální náklady (527, 528) 538
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 688
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 479
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,109
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,387
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,048
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,087
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35687959 TIN: 2020308741 DIČ: SK2020308741
 • Sídlo: CREDITTON, Košická 56/5590, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. JUDr. Vojtech Keselý, CSc. Račianska 39 Bratislava 02.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zuzana Lenická 6 639 € (100%) Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2009Nové sidlo:
   Košická 56/5590 Bratislava 821 08
   28.04.2009Zrušené sidlo:
   Miletičova 7 Bratislava 821 08
   07.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lenická Arménska 8 Bratislava 821 07
   06.02.2008Zrušeny spoločníci:
   CREDITTON CAPITAL, INC. 4211 Alderwood Mall Blvd. 202 Lynnwood, Washington 980 36 Spojené štáty americké
   18.06.2005Noví spoločníci:
   CREDITTON CAPITAL, INC. 4211 Alderwood Mall Blvd. 202 Lynnwood, Washington 980 36 Spojené štáty americké
   17.06.2005Zrušeny spoločníci:
   CREDITTON INTERNATIONAL LIMITED New Bond Street 72 London W1S 1RR Veľká Británia
   24.08.2004Nové sidlo:
   Miletičova 7 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Noví spoločníci:
   CREDITTON INTERNATIONAL LIMITED New Bond Street 72 London W1S 1RR Veľká Británia
   23.08.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Deer Stratton Consulting International, Inc. 1215 King Street, Wilmington Delaware 198 01 USA
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   22.08.2001Nové obchodné meno:
   CREDITTON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   21.08.2001Zrušené obchodné meno:
   T.M. Consultex s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jégého 8 Bratislava 821 08
   19.09.2000Noví spoločníci:
   Deer Stratton Consulting International, Inc. 1215 King Street, Wilmington Delaware 198 01 USA
   18.09.2000Zrušeny spoločníci:
   T.M. Consultex, akciová spoločnosť IČO: 64 948 412 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   23.03.1999Noví spoločníci:
   T.M. Consultex, akciová spoločnosť IČO: 64 948 412 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   M. H. Servis, s.r.o. IČO: 63 979 624 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   13.11.1996Nové sidlo:
   Jégého 8 Bratislava 821 08
   12.11.1996Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   02.04.1996Nové obchodné meno:
   T.M. Consultex s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti pe- ňažných pohľadávok - factoring, forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti leasingu
   organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok a kurzov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   M. H. Servis, s.r.o. IČO: 63 979 624 Ostrovského 16 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. JUDr. Vojtech Keselý , CSc. Račianska 39 Bratislava