Vytvořte fakturu

WEGART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WEGART
IČO 35687991
TIN 2020308818
DIČ SK2020308818
Datum vytvoření 15 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WEGART
Na Hrebienku 35
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 486 €
Zisk -9 398 €
Kapitál 16 102 €
Vlastní kapitál -23 623 €
Kontaktní informace
Email wegart@wegart.sk
Telefon(y) 0904986189, 0254413987
Mobile(y) 0904986189
Fax(y) 0254413987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,802
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,802
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,596
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 694
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 809
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 29,398
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,855
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 34,875
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -30,593
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,398
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,543
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 27,543
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,583
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,486
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 18,300
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,186
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 27,198
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 15,374
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,691
C. Služby (účtová skupina 51) 4,847
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,543
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,281
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 462
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,712
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,426
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 16
XI. Kurzové zisky (663) 16
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 742
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 649
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -726
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,438
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,398
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015