Vytvořte fakturu

PC PROMPT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název PC PROMPT
IČO 35688149
TIN 2020323162
DIČ SK2020323162
Datum vytvoření 11 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 54 519 €
Zisk -11 392 €
Kapitál 134 220 €
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,719
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,719
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -2,426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ -2,426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,533
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,525
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,525
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,612
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,840
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,772
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -43,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 859
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,628
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,628
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,392
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,208
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 177
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 177
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,031
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,605
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,605
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,290
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 746
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 385
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,005
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 54,516
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,519
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,922
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,594
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,735
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 37,133
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,357
D. Služby (účtová skupina 51) 7,507
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,681
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,497
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,187
4. Sociální náklady (527, 528) 997
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 57
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,216
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,519
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 216
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 200
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -216
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,432
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,392
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016