Vytvořte fakturu

PC PROMPT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PC PROMPT
IČO 35688149
TIN 2020323162
DIČ SK2020323162
Datum vytvoření 11 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC PROMPT
Súvoz 13
91101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 118 501 €
Zisk -15 212 €
Kapitál 134 220 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,531
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,531
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,054
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,054
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,345
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,345
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,345
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,132
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 580
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,552
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,531
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,096
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 859
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 859
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -24,415
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -24,415
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,212
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,377
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 151
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 151
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,226
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -678
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -678
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,947
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 940
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 552
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,465
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 250
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 250
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 118,493
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 118,501
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 93,765
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 24,727
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,372
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 89,734
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 222
D. Služby (účtová skupina 51) 18,106
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,069
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,556
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,177
4. Sociální náklady (527, 528) 336
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 241
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,871
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,430
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 382
2. Ostatní náklady (562A) 382
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -381
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,252
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,212
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688149 TIN: 2020323162 DIČ: SK2020323162
 • Sídlo: PC PROMPT, Súvoz 13, 91101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Súvoz 13 Trenčín 911 01
   Noví spoločníci:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Igor Gašparovič Sama Chalúpku 1432/18 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2015
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   11.04.1996Nové obchodné meno:
   PC PROMPT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zapísaného predmetu podnikania
   nákup a predaj hardwaru
   servis elektronických zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Bartal Dlhá 41 Šamorín 931 01
   Ing. Tibor Buranský Haburská 8 Bratislava 821 01
   Ing. Ondrej Hofierka Košická 16 Senec 903 01