Vytvořte fakturu

TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS
IČO 35688165
TIN 2020844419
DIČ SK2020844419
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS
Mliečno 422
93101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 90 647 €
Zisk 5 989 €
Kapitál 34 249 €
Vlastní kapitál 27 866 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 31,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 31,607
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 31,607
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,986
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,106
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 314
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,053
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,593
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,856
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,564
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,989
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,737
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 287
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,450
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,765
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 762
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,923
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 90,647
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,690
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 67,328
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,450
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,179
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 83,129
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 2,050
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,144
C. Služby (účtová skupina 51) 48,326
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 8,715
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 191
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,322
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,224
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,157
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,518
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,498
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 463
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 462
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 260
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 107
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 203
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,721
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,732
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,989
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688165 TIN: 2020844419 DIČ: SK2020844419
 • Sídlo: TELELINE SLOVAKIA, skrátene TLS, Mliečno 422, 93101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2005Nové sidlo:
   Mliečno 422 Šamorín 931 01
   Noví spoločníci:
   Ján Stehlík Mliečno 422 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Stehlíková Mliečno 422 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   18.02.2005Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Drahoslav Péter 161 Cinobaňa 985 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02 Vznik funkcie: 20.11.2002
   12.07.2004Noví spoločníci:
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   Drahoslav Péter 161 Cinobaňa 985 22
   11.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   25.04.2003Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   maliarske a natieračské práce
   automatizované spracovanie dát
   podlahárstvo
   Noví spoločníci:
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Igor Péter 294 Cinobaňa 985 22 Vznik funkcie: 20.11.2002
   Henrich Gora Zámocká 84/21 Modrý Kameň 991 02 Vznik funkcie: 20.11.2002
   24.04.2003Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   realitná agentúra-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Jitka Taliánová Stodúlky Praha 5 155 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Vladimír Gogora Palkovičová 15 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 20.11.2002
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   TELELINE SLOVAKIA spol. s r.o., skrátene TLS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a agentúrska činnosť vrátane vydávania propagačných materiálov
   realitná agentúra-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Jitka Taliánová Stodúlky Praha 5 155 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Vladimír Gogora Palkovičová 15 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 20.11.2002