Vytvořte fakturu

AK TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AK TRADING
IČO 35688394
TIN 2020348220
DIČ SK2020348220
Datum vytvoření 18 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AK TRADING
Kolísková 1
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 71 821 €
Zisk -4 259 €
Kapitál 68 971 €
Vlastní kapitál 8 997 €
Kontaktní informace
Email office@aktrading.sk
Telefon(y) 0905384720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 43,984
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 43,984
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 43,984
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,898
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 11,839
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 716
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,037
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 59,882
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,737
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,694
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,259
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,145
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 717
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,908
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,736
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,325
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,763
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 166
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 33,354
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 71,821
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 55,169
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 13,923
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,583
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 73,169
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 28,124
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,275
C. Služby (účtová skupina 51) 8,417
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 26,076
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 514
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,763
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,348
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,276
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,951
M. Úrokové náklady (562) 1,590
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 361
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,951
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,299
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688394 TIN: 2020348220 DIČ: SK2020348220
 • Sídlo: AK TRADING, Kolísková 1, 84105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 17.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gabriela Choma 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.03.2010Nové sidlo:
   Kolísková 1 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Choma Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   16.03.2010Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   11.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   10.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   24.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   04.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   12.06.1997Nové obchodné meno:
   AK TRADING s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   11.06.1997Zrušené obchodné meno:
   AP TRADING s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   AP TRADING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárskych technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Karaba Stromova 25 Bratislava 831 01
   Ing. Maroš Tarač Bárdošova 4 Bratislava 831 01
   Ing. Gabriela Kaplanová Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05