Vytvořte fakturu

Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
IČO 35688424
TIN 2020309368
DIČ SK2020309368
Datum vytvoření 23 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I.
Moskovská 7
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 193 347 €
Zisk 11 449 €
Kapitál 143 062 €
Vlastní kapitál -54 040 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255571755, +421255571811
Fax(y) 0255571755
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 107,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 97,222
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 95,006
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,740
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 317
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,906
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 476
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,041
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 158,602
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,591
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -60,679
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,449
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 201,193
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 65,703
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 133,778
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,708
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,696
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,364
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 120,010
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,712
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 193,347
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 192,709
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 638
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 180,746
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,932
C. Služby (účtová skupina 51) 58,956
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 66,909
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,644
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 36,566
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,601
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 118,821
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 193
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -192
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,409
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,449
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688424 TIN: 2020309368 DIČ: SK2020309368
 • Sídlo: Enterprise Resources International, v skratke: E.R.I., Moskovská 7, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava 23.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Beata Kozmonová 5 643 € (85%) Jégeho 7 Bratislava
  Peter Kozmon 996 € (15%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava Vznik funkcie: 23.04.1996
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   11.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Peter Kozmon Jégeho 7 Bratislava
   10.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   23.04.1996Nové obchodné meno:
   Enterprise Resources International spol. s r.o., v skratke: E.R.I. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Moskovská 7 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   tlmočnícke práce a preklady
   podnikateľské poradenstvo
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Renáta Slobodníková Herlianska 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Beata Kozmonová Jégeho 7 Bratislava