Vytvořte fakturu

PRE SENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRE SENT
IČO 35688513
TIN 2020323426
DIČ SK2020323426
Datum vytvoření 18 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRE SENT
Súťažná 10
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 347 581 €
Zisk 5 331 €
Kapitál 137 188 €
Vlastní kapitál 73 625 €
Kontaktní informace
Email prenajom@present.sk
Telefon(y) 0252442950, 0252450116
Fax(y) 0252450116
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,426
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,426
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,426
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 105,392
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 42,719
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,357
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,528
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 119,818
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 55,156
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 945
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 42,241
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,331
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 64,662
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,280
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,468
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,880
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,940
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,966
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,682
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 347,581
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 669
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 345,324
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,588
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 340,271
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 84,982
C. Služby (účtová skupina 51) 140,991
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 74,562
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,264
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,725
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 2,353
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,394
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,310
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,020
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 240
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 240
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,077
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,746
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688513 TIN: 2020323426 DIČ: SK2020323426
 • Sídlo: PRE SENT, Súťažná 10, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 18.04.1996
  Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 18.04.1996
  Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 05.12.2007
  Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 26.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Šrůtek 1 660 € (25%) Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
  Ing. Štefan Šutý 1 660 € (25%) Astrová 48 Bratislava 821 01
  Pavol Tvrdý 1 660 € (25%) Bratislava 821 07
  Ing. Mgr. Viera Šutá 1 660 € (25%) Súťažná 10 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.07.2012
   03.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   29.03.2011Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Štefan Šutý Astrová 48 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 18.04.1996
   Ing. Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   Ing. Mgr. Viera Šutá Súťažná 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 21.03.2011
   28.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   24.01.2008Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Sv. Vincenta 2 Bratislava 821 03
   Pavol Tvrdý Rajecká 40 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.12.2007
   23.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šrůtek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb
   18.04.1996Nové obchodné meno:
   PRE SENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie podujatí
   poradenstvo v oblasti odpadov, technológie vody a technológie vzduchu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, nestranná analýza, nákup a predaj chemických látok (s výnimkou jedov, žieravín, zvlásť nebezpečných jedov), poradenstvo v oblasti výroby a kvality buničín a papiera
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   prekladateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Šrúteková Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šrútek Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   Ing. Ladislav Šutý Súťažná 10 Bratislava 821 08
   Ing. Štefan Šutý Ľ. Fullu 20 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Tvrdá Žilinská 16 Bratislava 811 05