Vytvořte fakturu

LASTER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LASTER
IČO 35688521
TIN 2020853659
DIČ SK2020853659
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LASTER
Jégeho 5
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 160 293 €
Zisk -39 036 €
Kapitál 85 376 €
Vlastní kapitál 14 384 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421902891968
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 55,619
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,822
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,822
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,462
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,775
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,485
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,485
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 290
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,825
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,906
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,619
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,549
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -3,319
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,503
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,226
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,723
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,036
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,168
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,147
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 10,147
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,021
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 61,217
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,217
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,450
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,354
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 160,293
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 160,293
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,518
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 153,412
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,363
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,889
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,520
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 96,900
D. Služby (účtová skupina 51) 84,427
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,429
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,429
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 644
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,596
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30,917
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,440
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,174
2. Ostatní náklady (562A) 1,174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,266
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,440
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,036
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,036
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015