Vytvořte fakturu

PERSPEKTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERSPEKTA
IČO 35688611
TIN 2020309137
DIČ SK2020309137
Datum vytvoření 24 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERSPEKTA
Hviezdoslavova 39
94201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 589 583 €
Zisk 70 490 €
Kapitál 310 699 €
Vlastní kapitál 279 865 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0356586333, 0903433391
Mobile(y) 0911901091, 0903433391
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 345,285
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 216,553
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 216,553
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 194,732
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,748
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,073
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,095
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,728
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,355
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,355
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 122,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,433
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 117,934
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,637
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,637
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 345,285
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,897
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,606
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,606
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 244,162
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 408,313
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -164,151
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,490
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,388
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 586
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 586
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,802
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -565
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -565
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 475
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,892
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 589,583
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 521,158
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 67,807
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 618
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 498,839
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 341,877
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,902
D. Služby (účtová skupina 51) 36,649
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,435
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,649
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,731
4. Sociální náklady (527, 528) 55
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,075
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 39,540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 39,540
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,361
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 90,744
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,537
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 163
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -152
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 90,592
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,102
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,102
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688611 TIN: 2020309137 DIČ: SK2020309137
 • Sídlo: PERSPEKTA, Hviezdoslavova 39, 94201, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Švajda Hviezdoslavova 39 Šurany 942 01
   02.08.2000Zrušené sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   24.04.1996Nové obchodné meno:
   PERSPEKTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
   sprostredkovanie dopravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04
   RnDr. Margita Vajsáblová Černyševského 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniela Mikušová Matúšova 4882/36 A Bratislava 811 04