Vytvořte fakturu

K-MONTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název K-MONTING
IČO 35688645
TIN 2020339849
DIČ SK2020339849
Datum vytvoření 12 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K-MONTING
Sliačská 10
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 252 869 €
Zisk 34 761 €
Vlastní kapitál -30 257 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244632382
Mobile(y) +421903705817
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,470
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,470
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,470
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 142,956
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,693
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,343
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 146,426
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 76,760
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,296
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,296
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,696
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 26,007
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,761
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,666
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,840
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,920
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,021
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,275
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 624
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 830
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,076
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 252,869
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 164,885
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 69,984
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 206,556
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 106,038
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,455
C. Služby (účtová skupina 51) 79,183
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 337
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,225
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 385
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 933
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 46,313
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,193
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 82
XI. Kurzové zisky (663) 82
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,556
M. Úrokové náklady (562) 4,303
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,237
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,474
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 40,839
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,078
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688645 TIN: 2020339849 DIČ: SK2020339849
 • Sídlo: K-MONTING, Sliačská 10, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01 20.11.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Botlík 9 296 € (100%) Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2012Zrušeny spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   28.09.2005Nové sidlo:
   Sliačská 10 Bratislava 831 02
   27.09.2005Zrušené sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   13.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.02.2004
   12.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   19.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   18.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   13.11.2000Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 835 54
   Noví spoločníci:
   František Poslušný Námestie Hraničiarov 7 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   K-MONTING s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnj techniky
   Noví spoločníci:
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Viliam Bielik Hálová 17 Bratislava
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   KT trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 190 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bottlík Hálova 17 Bratislava 851 01
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gejza Szabó Zimná 1/11 Komárno
   Ivan Šnegoň Zadunajská 9 Bratislava 851 01