Vytvořte fakturu

ASKPROM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASKPROM
IČO 35688653
TIN 2020348253
DIČ SK2020348253
Datum vytvoření 11 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKPROM
Saratovská 16
84102
Bratislava
Financial information
Zisk -4 017 €
Kapitál 15 530 €
Vlastní kapitál 15 238 €
Kontaktní informace
Email askprom@hotmail.com
Telefon(y) 0940343677
Mobile(y) 0905609635, 0940343677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,495
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,495
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 128
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 128
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,367
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,906
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 461
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,495
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,220
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,933
2. Ostatní fondy (427, 42X) 7,933
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,017
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 34
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,241
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 195
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 86
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,964
D. Služby (účtová skupina 51) 30
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,868
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,112
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 743
4. Sociální náklady (527, 528) 13
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,964
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,057
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,017
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015