Vytvořte fakturu

HYDROMETRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYDROMETRA
IČO 35688742
TIN 2020916315
DIČ SK2020916315
Datum vytvoření 25 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROMETRA
Drieňová 34
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 33 520 €
Zisk -14 563 €
Kapitál 9 403 €
Vlastní kapitál 8 690 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905127488
Mobile(y) 0905127488
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 361
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 34,814
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,208
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,905
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,175
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,360
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,564
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,563
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,535
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,060
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,475
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 893
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,434
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,676
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,472
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 33,520
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 463
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,640
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,417
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,859
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,174
C. Služby (účtová skupina 51) 8,253
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,150
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 758
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,056
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,062
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,190
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 216
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,339
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,676
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 264
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 264
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -264
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,603
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,563
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688742 TIN: 2020916315 DIČ: SK2020916315
 • Sídlo: HYDROMETRA, Drieňová 34, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrea Tencerová Budatínska 3687/12 Bratislava - Petržalka 851 05 04.11.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Sabol 1 328 € (20%) Štiavnické Bane 969 81
  MTS Slovakia, s.r.o. 5 311 € (80%) Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Tencerová Budatínska 3687/12 Bratislava - Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 04.11.2014
   18.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.03.2014
   30.07.2014Zrušeny predmety činnosti:
   konštrukčné práce
   18.03.2014Nové sidlo:
   Drieňová 34 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Sabol Štiavnické Bane 429 Štiavnické Bane 969 81
   MTS Slovakia, s.r.o. Budatínska 12 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kordoš Ivana Bukovčana 28 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 07.03.2014
   17.03.2014Zrušené sidlo:
   Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   27.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   26.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   25.04.1996Nové obchodné meno:
   HYDROMETRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   meranie prietokov vody
   poradenstvo v oblasti hydrológie a hydrauliky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   konštrukčné práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kollár Geologická 18 Bratislava 821 06
   Ing. Bohuslav Šimkovic Romanova 23 Bratislava 851 02