Vytvořte fakturu

Manager & Marketing Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Manager & Marketing Service
IČO 35688777
TIN 2020897681
DIČ SK2020897681
Datum vytvoření 26 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Manager & Marketing Service
Brančská 3
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 166 €
Zisk -3 286 €
Kapitál 5 576 €
Vlastní kapitál 3 570 €
Kontaktní informace
Email mamservice@mamservice.sk
Telefon(y) 0220661402
Mobile(y) 0907715096
Fax(y) 0255573457
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,544
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,537
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 49
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,488
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,490
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -2
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,544
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 916
2. Ostatní fondy (427, 42X) 916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,985
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,278
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,263
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,260
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 498
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 498
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,668
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,410
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 282
D. Služby (účtová skupina 51) 2,189
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,939
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,244
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,973
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,326
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688777 TIN: 2020897681 DIČ: SK2020897681
 • Sídlo: Manager & Marketing Service, Brančská 3, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  PhDr. Viera Štefancová výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05 28.02.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PhDr. Viera Štefancová 10 624 € (80%) Brančská 3 Bratislava 851 05
  Petra Štefancová 2 656 € (20%) Brančská 3 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 28.02.2000
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05
   10.07.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   Manager & Marketing Service, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brančská 3 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Štefancová Brančská 3 Bratislava 851 05
   PhDr. Viera Štefancová - výkonný riaditeľ Brančská 3 Bratislava 851 05
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   FACTS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Eva Polláková Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Eva Polláková - výkonný riaditeľ Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   FACTS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov-prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   technicko-organizačné zabezpečenie seminárov, školení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru
   Noví spoločníci:
   PhDr. Eva Polláková Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Eva Polláková - výkonný riaditeľ Jurigovo nám. 7 Bratislava 841 05
   Mgr. Viera Schneiderová Blagoevova 8 Bratislava 851 04