Vytvořte fakturu

STAV CONTACT plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.08.2016
Basic information
Obchodní název STAV CONTACT plus
IČO 35688793
TIN 2020323327
DIČ SK2020323327
Datum vytvoření 26 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAV CONTACT plus
Lesná 5467/8
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 702 €
Zisk -448 €
Kapitál 20 514 €
Vlastní kapitál 18 987 €
Kontaktní informace
Email karol.hochschorner@stavcontact.sk
Telefon(y) 0244454002
Mobile(y) +421904605166
Fax(y) 0244455002
Date of updating data: 03.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 3,528
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 3,528
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,876
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 21,243
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 77
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,166
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 24,771
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,434
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 594
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,649
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -448
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,337
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,337
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 90
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,247
Date of updating data: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,702
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,869
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 8,833
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 19,100
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 8,008
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,209
C. Služby (účtová skupina 51) 6,459
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 398
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 871
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,155
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 602
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,026
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 90
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 90
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -90
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 512
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -448
Date of updating data: 03.08.2016
Date of updating data: 03.08.2016