Vytvořte fakturu

AGAMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Obchodní název AGAMA
IČO 35688807
TIN 2020309214
DIČ SK2020309214
Datum vytvoření 24 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGAMA
Na Sitine 3374/24
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 141 105 €
Zisk 3 442 €
Kapitál 64 479 €
Vlastní kapitál 12 732 €
Kontaktní informace
Email maros@marosagama.sk
Telefon(y) 0262247879, 0903714943
Mobile(y) 0903714943
Fax(y) 0262247879
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 61,550
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 941
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 941
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 941
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,104
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,248
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,455
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,455
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 606
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,856
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,856
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 505
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 505
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 61,550
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,499
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,753
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,753
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,442
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,051
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,715
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,710
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,492
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,948
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,203
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,221
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 478
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 478
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,366
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 140,980
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 141,105
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 140,980
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,039
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 61,331
D. Služby (účtová skupina 51) 7,424
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,428
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 37,298
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,585
4. Sociální náklady (527, 528) 3,545
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 395
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,294
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,294
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,225
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,653
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,852
2. Ostatní náklady (562A) 2,852
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 801
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,653
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 971
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,442
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016