Vytvořte fakturu

PPA SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.11.2015
Basic information
Obchodní název PPA SERVIS
Stav Zničeno
IČO 35688904
TIN 2020339838
DIČ SK2020339838
Datum vytvoření 29 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA SERVIS
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 180 738 €
Zisk -183 482 €
Kapitál 3 884 726 €
Vlastní kapitál 122 331 €
Kontaktní informace
Email ppa@ppa.sk
webové stránky http://www.ppa.sk
Telefon(y) +421249237111, +421249237374
Date of updating data: 05.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,605,005
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,650,726
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 135,248
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,248
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,515,478
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,515,478
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 954,191
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 825,192
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 824,492
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824,492
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 700
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 128,999
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 346
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 128,653
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 88
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 88
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,605,005
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,151
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,631
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,631
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 863
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 863
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 112,837
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 189,206
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -76,369
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -183,482
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,666,156
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 385
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 385
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,665,071
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 111,446
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,446
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,700,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,113
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 821
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 703,691
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
Date of updating data: 05.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 180,815
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 180,738
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 121
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 180,117
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 212,689
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 91,016
D. Služby (účtová skupina 51) 96,959
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,868
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,422
4. Sociální náklady (527, 528) 774
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,065
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 437
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -31,951
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,858
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 77
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150,648
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 148,001
2. Ostatní náklady (562A) 148,001
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,647
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -150,571
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -182,522
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -183,482
Date of updating data: 05.11.2015
Date of updating data: 05.11.2015
 • IČO :35688904 TIN: 2020339838 DIČ: SK2020339838
 • Sídlo: PPA SERVIS, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.11.2015Zrušené obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   29.04.1996Nové obchodné meno:
   PPA SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným