Vytvořte fakturu

MODERNÝ BYT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MODERNÝ BYT
IČO 35688963
TIN 2020355590
DIČ SK2020355590
Datum vytvoření 30 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODERNÝ BYT
Galvaniho 16/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 864 706 €
Zisk 22 492 €
Kapitál 779 233 €
Vlastní kapitál 293 407 €
Kontaktní informace
Email mb@modernybyt.sk
webové stránky http://www.modernybyt.sk
Telefon(y) +421263534609, +421263534604, +421263534602, +421263534606, +421263823779
Mobile(y) +421911755736, +421911755732, +421911755734, +421911755731, +421911755738, +421903908636, +421903239482, +421911041305, +421911041306, +421911041301, +421911041
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 791,166
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,331
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,331
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,669
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,662
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 749,523
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,105
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,301
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,804
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 320,876
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 311,321
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,321
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,223
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,332
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 386,542
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 309,086
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,456
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,312
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 135
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,052
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 125
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 791,166
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 315,899
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 286,104
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 286,104
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,492
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 470,303
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,094
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,094
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,424
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,424
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,788
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 433,864
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 400,227
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,227
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,543
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,290
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,079
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,131
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,761
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,370
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,002
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,964
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,964
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,860,708
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,864,706
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 119,329
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,741,311
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 68
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,998
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,829,452
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 93,719
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 813,766
D. Služby (účtová skupina 51) 647,225
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 225,864
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,507
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,938
4. Sociální náklady (527, 528) 11,419
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,575
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,036
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,036
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 68
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,199
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,254
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 305,930
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,139
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,703
2. Ostatní náklady (562A) 2,703
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 103
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,333
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,138
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,116
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,624
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,624
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,492
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35688963 TIN: 2020355590 DIČ: SK2020355590
 • Sídlo: MODERNÝ BYT, Galvaniho 16/B, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Duben 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 30.04.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Piršel 6 639 € (100%) Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.10.2011Nové sidlo:
   Galvaniho 16/B Bratislava 821 04
   24.10.2011Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   25.03.2011Nové obchodné meno:
   MODERNÝ BYT s. r. o.
   24.03.2011Zrušené obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   15.12.2007Nové sidlo:
   Vígľašská 3-5 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Hviezdoslavov 138 Hviezdoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.04.1996
   14.12.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   26.06.2000Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavebného dozoru - technické vybavenie stavieb
   19.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   18.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Tupolevova 4 Bratislava
   17.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   PPM - TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž nábytku
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Carda Inovecká 3 Banská Bystrica
   Peter Ľupták Družstevná 3 Banská Štiavnica
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava
   JUDr. Peter Zima Na Uhlisku 20 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Piršel Prokofievova 14 Bratislava