Vytvořte fakturu

UNIPROX Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UNIPROX Bratislava
IČO 35689099
TIN 2020339816
DIČ SK2020339816
Datum vytvoření 02 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIPROX Bratislava
Bojnícka 10
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 393 216 €
Zisk 44 632 €
Kapitál 220 154 €
Vlastní kapitál 159 767 €
Kontaktní informace
Email uniprox@uniprox.sk
webové stránky http://www.uniprox.sk
Telefon(y) +421244460534
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 217,853
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 45,407
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,407
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 44,989
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,708
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,708
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,142
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 139
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 126,663
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 618
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 126,045
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 794
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 217,853
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 161,142
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 251
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 962
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 962
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,657
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,657
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,632
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,711
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 296
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 296
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,483
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,483
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,442
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,102
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,102
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,094
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,839
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,407
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,490
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,864
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 393,384
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 393,216
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 361,802
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,088
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 326
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,571
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 196,953
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,341
D. Služby (účtová skupina 51) 22,796
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 110,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,308
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,434
4. Sociální náklady (527, 528) 3,868
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 467
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 256
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,148
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,645
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 169,800
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 168
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 168
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 131
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 131
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,682
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,050
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,050
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,632
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689099 TIN: 2020339816 DIČ: SK2020339816
 • Sídlo: UNIPROX Bratislava, Bojnícka 10, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava 23.04.1996
  Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika 17.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Oto Pobiecky 3 254 € (49%) Švabinského 10 Bratislava
  Lubomír Dittrich 3 386 € (51%) Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   28.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava 851 01
   Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 140 00 Česká republika
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Krkoškova 753/34 Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   27.10.2009Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX, spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Volgemut Čápkova 43/40 Brno-Střed, Veveří Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   29.04.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   výroba, opravy a montáž určených meradiel
   výroba, inštalácia a opravy elek. strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   opravy a údržba kanc. el. strojov a prístrojov a el. strojov a prístrojov pre domácnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava Vznik funkcie: 23.04.1996
   Lubomír Dittrich Za zelenou liškou 540/3 Praha 4 Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   Ing. Josef Volgemut Čápkova 43/40 Brno-Střed, Veveří Česká republika Vznik funkcie: 17.03.2003
   28.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   UNIPROX, spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Švabinského 10 Bratislava
   08.12.1998Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   12.03.1998Nové sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava
   11.03.1998Zrušené sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 823 67
   Zrušeny spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   UNIPROX Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnícka 10 Bratislava 823 67
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   UNIPROX spol. s r.o. IČO: 00 558 851 Čápkova 40 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Oto Pobiecky Sokolovského 10 Bratislava