Vytvořte fakturu

AMIGA bezpečnostné systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Obchodní název AMIGA bezpečnostné systémy
IČO 35689137
TIN 2020355733
DIČ SK2020355733
Datum vytvoření 17 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMIGA bezpečnostné systémy
Hálova 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 720 €
Zisk 7 994 €
Kapitál 14 740 €
Vlastní kapitál 12 409 €
Kontaktní informace
Email amigabs@chello.sk
Telefon(y) +421262242094
Mobile(y) +421905520294
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,192
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,503
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,503
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,503
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,279
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,583
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,583
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,583
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,696
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,444
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,252
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 410
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 410
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,192
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,403
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,107
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,107
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,789
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,789
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,009
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,009
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 154
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 47
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,586
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,720
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,143
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,577
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,544
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,287
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,976
D. Služby (účtová skupina 51) 1,891
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,181
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,400
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 469
4. Sociální náklady (527, 528) 312
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 124
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,085
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,176
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,566
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 215
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,137
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,137
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -922
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,254
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,260
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,260
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,994
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016