Vytvořte fakturu

R1 Faktor - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název R1 Faktor
IČO 35689170
TIN 2020323349
DIČ SK2020323349
Datum vytvoření 02 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R1 Faktor
Zálužická 9
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 529 €
Zisk -24 424 €
Kapitál 29 085 €
Vlastní kapitál -89 784 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244371201, 0905350904, 0905728428
Mobile(y) 0905350904
Fax(y) 0244371201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,186
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,240
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,180
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 918
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 788
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,186
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -114,208
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,278
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -98,701
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,424
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 125,394
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 124,687
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,772
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 567
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,783
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 94,565
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 707
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 134,529
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 109,690
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 24,836
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 157,662
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 115,256
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,430
C. Služby (účtová skupina 51) 23,327
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,738
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 240
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 692
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,908
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -23,133
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -9,487
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 331
M. Úrokové náklady (562) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 329
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -331
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -23,464
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -24,424
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015