Vytvořte fakturu

LARIX POL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název LARIX POL
Stav V likvidaci
IČO 35689226
Datum vytvoření 02 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LARIX POL
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 95 335 €
Vlastní kapitál -4 665 €
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,639
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,639
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,696
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 88,696
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,335
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,625
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,784
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 17.05.2016
Files
4257246.tif
Date of updating data: 17.05.2016