Vytvořte fakturu

VICTORY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VICTORY
IČO 35689277
TIN 2020812772
DIČ SK2020812772
Datum vytvoření 02 Květen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VICTORY
Hlboká 5
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 168 886 €
Zisk -3 006 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 761,490
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 439,114
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,547
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,547
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 430,567
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 396,448
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 34,119
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 322,376
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 42,629
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 42,629
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 218,095
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,508
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,508
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 408
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 192,179
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,652
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56,631
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,021
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 761,490
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,850
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -286,038
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -286,038
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,017,340
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 811,763
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 811,686
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 77
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 144,624
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 124,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,352
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,989
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,700
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,432
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,151
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,953
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 164,565
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 168,886
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 519
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 164,047
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,320
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,550
D. Služby (účtová skupina 51) 140,170
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,597
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 17,307
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,098
4. Sociální náklady (527, 528) 192
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,681
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,681
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,102
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,664
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,396
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 382
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 382
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -382
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,046
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689277 TIN: 2020812772 DIČ: SK2020812772
 • Sídlo: VICTORY, Hlboká 5, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Božena Ďurďovičová predseda Pavlovova 10 Bratislava 821 08 20.01.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.01.2012
   06.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   30.12.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   02.02.2007Nové sidlo:
   Hlboká 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová - predseda predstavenstva Pavlovova 10 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.01.2007
   01.02.2007Zrušené sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   29.09.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Božena Ďurďovičová Pavlovova 10 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Majský Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   Mgr. Erik Majský Homolová 4 Bratislava 821 02
   28.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   VICTORY a.s.
   Nové sidlo:
   Rajská 10a Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo, poradenské a konzultačné služby v rozsahu predmetu podnikania
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hrnek - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Eva Majská - člen Budatínska 33 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Majský - predseda Topoľčianska 31 Bratislava 851 01