Vytvořte fakturu

ENG2 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENG2
Stav V likvidaci
IČO 35689293
TIN 2020897747
Datum vytvoření 19 Duben 1996
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo ENG2
Karpatská 23
81105
Bratislava
Financial information
Zisk -53 €
Kapitál 2 722 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,641
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,641
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,641
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,641
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,626
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,626
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,068
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,208
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,140
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -53
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -53
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3904923.tif
Date of updating data: 25.06.2015