Vytvořte fakturu

ASSETS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ASSETS
IČO 35689331
TIN 2020916370
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASSETS
Vlastenecké nám. 7
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 28 320 €
Zisk 2 269 €
Kapitál 2 232 495 €
Vlastní kapitál -16 055 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 100,037
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 100,037
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,254,110
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,520
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,146,020
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,060
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,354,147
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -13,786
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,358
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,269
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,367,933
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 873,822
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,494,111
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 175
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 646
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,493,290
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 28,320
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 28,320
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,324
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,893
C. Služby (účtová skupina 51) 3,872
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,839
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,215
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,085
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,996
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,555
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 50,197
X. Úrokové výnosy (662) 50,197
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 51,278
M. Úrokové náklady (562) 51,237
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 41
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,081
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,915
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 646
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,269
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015