Vytvořte fakturu

TRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRA
IČO 35689421
TIN 2020331346
DIČ SK2020331346
Datum vytvoření 26 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRA
Pekárska 11
91701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 913 €
Zisk 15 205 €
Kapitál 250 339 €
Vlastní kapitál -60 414 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 229,614
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 228,108
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 90
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 90
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 228,018
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 207,774
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,862
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,382
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,465
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,053
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,053
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 412
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 379
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 41
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 41
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 229,614
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -52,456
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatní fondy (427, 42X) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -74,964
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 54,632
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -129,596
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,205
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,070
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 140,064
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 142,006
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,029
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,029
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,600
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,377
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,706
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 48,913
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,706
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,407
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,738
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,253
D. Služby (účtová skupina 51) 5,922
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 849
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,550
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,550
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,000
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,801
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 363
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,531
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,010
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,656
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,656
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 354
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,010
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,165
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,205
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689421 TIN: 2020331346 DIČ: SK2020331346
 • Sídlo: TRA, Pekárska 11, 91701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2013Nové sidlo:
   Pekárska 11 Trnava 917 01
   05.11.2013Zrušené sidlo:
   Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   07.10.2006Nové predmety činnosti:
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   demolačné práce bez použitia výbušnín
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   prípravné práce pre stavbu - zemné a výkopové bez použitia výbušnín
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 26.04.1996
   06.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 26.04.1996
   24.01.2003Noví spoločníci:
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 26.04.1996
   23.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 14.11.2002
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   09.07.1999Noví spoločníci:
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   08.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   A.STRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnostimaloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   činnosť realitnej kancelárie - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Škriňa Poľnohospodárska 22 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 14.11.2002
   Leoš Taraba Záhradnícka 37 Bratislava 811 07