Vytvořte fakturu

BLA BLA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLA BLA
IČO 35689544
TIN 2020309126
DIČ SK2020309126
Datum vytvoření 07 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLA BLA
Krížna 5-7
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 549 €
Zisk -5 133 €
Kapitál 134 106 €
Vlastní kapitál 75 324 €
Kontaktní informace
Email petrasova.rena@gmail.com
Telefon(y) 0903714437
Mobile(y) 0903714437
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 106,744
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 92,086
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 92,086
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,108
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,461
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,517
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,646
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,965
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 4,965
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,965
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,491
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,491
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,491
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,190
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,382
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,808
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 106,744
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,191
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 38,810
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 44,348
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,538
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,133
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,553
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 273
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 273
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,057
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,353
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,353
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,942
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,762
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,223
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 39,049
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,549
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,549
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,152
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,359
D. Služby (účtová skupina 51) 18,287
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 548
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,631
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,603
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,903
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 500
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 70
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 430
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,173
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015