Vytvořte fakturu

BENI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název BENI
IČO 35689617
TIN 2020323404
DIČ SK2020323404
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BENI
Hlavná 77
90044
Tomášov
Financial information
Prodej a příjem 14 356 €
Zisk 3 661 €
Kapitál 39 833 €
Vlastní kapitál 36 815 €
Kontaktní informace
Email beni@isternet.sk
Telefon(y) 0245958249
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 41,211
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,211
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,645
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,645
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 31,713
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,211
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,476
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 931
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 931
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 29,245
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,245
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,661
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 735
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 635
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 220
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 259
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -89
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,356
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,356
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,356
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,522
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78
D. Služby (účtová skupina 51) 3,601
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,749
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,065
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,257
4. Sociální náklady (527, 528) 427
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 42
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,834
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,677
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,708
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,047
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,047
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,661
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015