Vytvořte fakturu

ISTROM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Obchodní název ISTROM
IČO 35689625
TIN 2020339948
DIČ SK2020339948
Datum vytvoření 22 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISTROM
Rožňavská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 133 295 €
Zisk 22 223 €
Kapitál 264 945 €
Vlastní kapitál 242 538 €
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 281,485
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 151,814
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 151,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,054
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,666
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 129,079
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,197
4. Zvířata (124) - /195/ 400
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,797
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,748
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,748
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,134
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,152
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 93,982
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 592
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 592
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 281,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,760
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 235,201
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 246,079
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,878
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,223
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,725
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 183
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 183
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,542
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 8,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,358
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 726
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 437
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,021
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 133,494
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 133,295
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 131,676
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,619
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,622
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,110
D. Služby (účtová skupina 51) 45,609
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,475
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,451
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,569
4. Sociální náklady (527, 528) 455
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,382
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,770
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,770
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 276
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,673
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 199
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 45
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 154
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 311
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 75
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 236
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,561
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,338
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,338
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,223
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015
 • IČO :35689625 TIN: 2020339948 DIČ: SK2020339948
 • Sídlo: ISTROM, Rožňavská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Duben 1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dušan Mokriš st. 2 656 € (40%) Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
  Dušan Mokriš ml. 1 992 € (30%) Odborárska 20 Bratislava 831 02
  Petra Hruška Mokrišová 1 992 € (30%) Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.10.2015Noví spoločníci:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Petra Hruška Mokrišová Stredná 40 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   23.03.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.11.2000Noví spoločníci:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06
   Dušan Mokriš ml. Odborárska 20 Bratislava 831 02
   22.04.1996Nové obchodné meno:
   ISTROM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 17 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Mokriš st. Rustaveliho 5 Bratislava 831 06