Vytvořte fakturu

BLESK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BLESK
IČO 35689676
TIN 2020323536
DIČ SK2020323536
Datum vytvoření 09 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLESK
Súmračná 20
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 333 082 €
Zisk 5 679 €
Kapitál 146 468 €
Vlastní kapitál -6 003 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243423259
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 103,419
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 103,419
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,419
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,884
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 30,571
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,249
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,064
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 151,303
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -324
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -13,306
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,679
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,627
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,569
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,406
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,339
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,790
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,034
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 888
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 333,082
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 323,543
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,800
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 317,253
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 78,309
C. Služby (účtová skupina 51) 127,798
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 59,795
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,497
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 40,500
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 22
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,332
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,829
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 117,436
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 9,190
M. Úrokové náklady (562) 8,642
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 548
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -9,190
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,639
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,679
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689676 TIN: 2020323536 DIČ: SK2020323536
 • Sídlo: BLESK, Súmračná 20, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 26.04.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Anna Zachová 6 639 € (100%) Bratislava 851 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2014Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   20.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   03.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohuš Zach Medveďovej 17 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 26.04.2010
   02.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   20.09.1996Nové sidlo:
   Súmračná 20 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   nákladná taxislužba
   Noví spoločníci:
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Anna Zachová Mamateyova 1 Bratislava
   Bohuš Zach Mamateyova 1 Bratislava
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   09.05.1996Nové obchodné meno:
   BLESK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   školiaca činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ondrej Srebala , CSc Ambroseho 8 Bratislava