Vytvořte fakturu

SLOWTRADING PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOWTRADING PLUS
IČO 35689714
TIN 2020309269
DIČ SK2020309269
Datum vytvoření 08 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOWTRADING PLUS
Sliezska 9
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 149 870 €
Zisk 104 184 €
Kapitál 2 703 029 €
Vlastní kapitál -958 137 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252965569, 0910841811
Mobile(y) 0910841811
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,665,517
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,970
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 54,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,559
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,768,487
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -853,954
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -965,441
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 104,184
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,622,441
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,504,884
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,764
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,804
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,793
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 149,870
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 121,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,620
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,596
C. Služby (účtová skupina 51) 30,508
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,962
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 105,274
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,742
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 131
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 105,144
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 104,184
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015