Vytvořte fakturu

T - FAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T - FAN
IČO 35689757
TIN 2020310171
DIČ SK2020310171
Datum vytvoření 23 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo T - FAN
Miletičova 3/A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 607 072 €
Zisk 5 375 €
Kapitál 480 962 €
Vlastní kapitál 69 357 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255574502
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 98,730
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 19,064
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,064
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 79,666
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 359,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 19,479
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 78,089
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 458,230
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,469
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,031
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 702
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,721
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,375
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 396,761
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 117,906
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 50,983
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 187,872
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,238
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,504
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,304
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,826
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 607,072
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 591,086
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 6,228
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,758
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 595,427
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 458,866
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,347
C. Služby (účtová skupina 51) 91,799
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,252
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 287
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,744
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 132
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,645
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 35,302
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7,498
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 7,496
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 10,888
M. Úrokové náklady (562) 4,316
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 49
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,523
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,390
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,255
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,375
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015