Vytvořte fakturu

Aukčný dom Zámocká - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2015
Basic information
Obchodní název Aukčný dom Zámocká
IČO 35689889
TIN 2020812915
DIČ SK2020812915
Datum vytvoření 07 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Aukčný dom Zámocká
Zámocká 30
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 68 960 €
Zisk 6 698 €
Kapitál 155 859 €
Vlastní kapitál -24 842 €
Date of updating data: 21.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,378
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,990
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 845
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,543
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,378
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,144
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 394
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,875
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,698
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,522
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 92
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 51,430
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,835
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 488
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,445
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,662
Date of updating data: 21.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 68,960
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 65,423
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,537
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,911
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,086
C. Služby (účtová skupina 51) 50,469
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,746
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,597
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,049
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,868
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 392
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 392
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -391
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,658
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,698
Date of updating data: 21.10.2015
Date of updating data: 21.10.2015