Vytvořte fakturu

MEDICO Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDICO Slovakia
IČO 35689943
TIN 2020309302
DIČ SK2020309302
Datum vytvoření 02 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICO Slovakia
Púchovská 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 320 863 €
Zisk 6 996 €
Kapitál 505 901 €
Vlastní kapitál 103 915 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244881525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,748
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,748
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,748
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 623,913
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 421,273
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,625
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 628,661
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 85,911
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 7,276
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 64,999
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,996
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 542,750
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 542,750
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 514,596
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,155
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,804
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 320,863
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 320,139
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 724
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 299,192
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 243,419
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,038
C. Služby (účtová skupina 51) 28,084
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,958
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 283
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,425
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,999
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 986
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,671
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 45,598
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 4
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 566
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 548
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -562
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,109
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 14,113
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,996
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35689943 TIN: 2020309302 DIČ: SK2020309302
 • Sídlo: MEDICO Slovakia, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika 23.06.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MEDICO INTERNATIONAL S.A. 6 640 € (100%) Luxembourg L - 1510 Luxembourg
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNATIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   11.10.2010Zrušeny spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   05.10.2010Noví spoločníci:
   MEDICO INTERNACIONAL S.A. Avenue de la Faiencerie 38 Luxembourg L - 1510 Luxembourg
   04.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   27.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro Garda 44 A Padova Talianska republika Vznik funkcie: 23.06.2004
   26.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   14.08.2003Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu: dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok obmedzeného rozsahu - kardiostimulátorov
   24.04.2003Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Jana Husárová Exnárova 21 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 20.11.2002
   23.04.2003Zrušené sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   02.12.1998Nové sidlo:
   Vígľašská 6 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Drahomír Hrnčiar Vígľašská 6 Bratislava Skončenie funkcie: 19.11.2002
   01.12.1998Zrušené sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   MEDICO Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 4 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Franco Clemente Selvazzano Dentro, Garda 44 A Padova Talianska republika
   Eugenio Snichelotto Via Del Risorgimento n. 30 int. 6 Padova Talianska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Ťažký Radvanská 4 Bratislava 811 01