Vytvořte fakturu

ANTICO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ANTICO
IČO 35689960
TIN 2020339926
DIČ SK2020339926
Datum vytvoření 13 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTICO
Pri starom letisku 23
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 541 €
Zisk -4 291 €
Kapitál 13 210 €
Vlastní kapitál -27 456 €
Kontaktní informace
Email antico@stonline.sk
webové stránky http://www.antico.sk
Telefon(y) +421243711986, +421243711767
Fax(y) 0243711986
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,346
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,320
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 327
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,114
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,346
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,747
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -34,759
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,291
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,093
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 48,743
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 656
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 847
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,865
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 43,375
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 57,541
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 57,541
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,749
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 37,286
C. Služby (účtová skupina 51) 9,837
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,807
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 420
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 399
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,208
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,418
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 123
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -123
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,331
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,291
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015