Vytvořte fakturu

TECHNOS ALFA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TECHNOS ALFA
IČO 35690038
TIN 2020355634
DIČ SK2020355634
Datum vytvoření 06 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOS ALFA
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 547 €
Zisk 2 413 €
Kapitál 26 848 €
Vlastní kapitál 10 317 €
Kontaktní informace
Email kosutzka@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0905607682
Mobile(y) 0905607682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,381
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 581
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 443
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,800
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 182
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,618
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 285
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 285
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,666
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,790
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,706
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,413
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,876
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,876
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 118
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,055
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,050
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,273
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,380
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 55,548
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,547
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,547
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,840
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,363
D. Služby (účtová skupina 51) 5,811
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,524
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,750
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,774
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 123
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,601
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,601
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 418
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,707
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,373
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,640
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,227
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,227
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690038 TIN: 2020355634 DIČ: SK2020355634
 • Sídlo: TECHNOS ALFA, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 06.05.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Zuzana Košutzká 6 706 € (100%) Bajzova 11 Bratislava 821 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   23.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.1996
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.05.1996
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   26.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   25.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Košutzká Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   05.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   20.01.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   19.01.1997Zrušené sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   06.05.1996Nové obchodné meno:
   TECHNOS ALFA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Starohájska 2/a Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mikuláš Koditek Líščie údolie 65 Bratislava 841 05
   Ing. Zuzana Košutzká Sch. Trnavského 22 Bratislava 841 01
   Ing. Jozef Považan Farského 12 Bratislava 851 01