Vytvořte fakturu

ACONT SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ACONT SYSTEMS
Stav Zničeno
IČO 35690071
TIN 2020348363
Datum vytvoření 25 Duben 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ACONT SYSTEMS
Š. Králika 12
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 199 €
Zisk -381 €
Kapitál 243 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 102
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,579
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -12,837
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -381
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,681
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 6,681
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 545
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,656
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 199
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 0
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 511
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 31
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 480
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -312
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -31
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 69
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 69
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -69
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -381
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 0
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -381
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690071 TIN: 2020348363
 • Sídlo: ACONT SYSTEMS, Š. Králika 12, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Duben 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   ACONT SYSTEMS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Š. Králika 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj a opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
   Zrušeny spoločníci:
   ACONT, spol. s r.o. IČO: 35 726 296 Furdekova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Blecha Š. Králika 12 Bratislava 841 07
   20.10.1999Nové obchodné meno:
   ACONT SYSTEMS, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   ACONT, spol. s r.o. IČO: 35 726 296 Furdekova 12 Bratislava
   19.10.1999Zrušené obchodné meno:
   Hardware Software & Consulting spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Blecha Š. Králika 12 Bratislava 841 07
   25.04.1996Nové obchodné meno:
   Hardware Software & Consulting spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Š. Králika 12 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Blecha Š. Králika 12 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Rudolf Blecha Š. Králika 12 Bratislava 841 07