Vytvořte fakturu

OLYMPEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název OLYMPEX
IČO 35690232
TIN 2020826148
Datum vytvoření 15 Květen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OLYMPEX
Bazovského 2
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 260 €
Zisk 1 328 €
Kapitál 73 274 €
Vlastní kapitál -6 768 €
Kontaktní informace
Email gynax@centrum.sk
webové stránky http://www.adr.sk
Telefon(y) +421264462791
Mobile(y) +421903719534, +421905234691
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 65,427
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 65,427
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,501
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,739
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 6,046
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 330
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 86,166
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,118
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 374
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,777
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,328
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,048
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 283
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 75,765
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -190
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 472
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,183
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,260
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,325
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 935
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,969
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,103
C. Služby (účtová skupina 51) 9,312
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,609
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 623
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,006
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 316
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,291
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,910
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 982
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 981
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -981
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,310
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 982
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,328
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35690232 TIN: 2020826148
 • Sídlo: OLYMPEX, Bazovského 2, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Blažena Paldiová Jalovcová 1 Bratislava 831 01 05.05.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Róbert Paldia, CSc. 6 640 € (100%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.07.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.05.2005
   21.06.2005Noví spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Blažena Paldiová Jalovcová 1 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 05.05.2005
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 05.05.2005
   20.06.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   09.05.2000Nové sidlo:
   Bazovského 2 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Jalovcova 1 Bratislava 831 01
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Kozia 26 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   04.09.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   03.09.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   15.12.1997Noví spoločníci:
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Róbert Paldia , CSc. Pod Rovnicami 3 Bratislava
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   PERIKA spol. s r.o. IČO: 31 359 124 Vajnorská 32 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Frimmel Sibírska 27 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   15.05.1996Nové obchodné meno:
   OLYMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kozia 26 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   výsadba a úprava trávnatých porastov
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť /vrátane výroby/
   výroba drobných predmetov /suveníry/ z dreva, kovu, plastov, textilu a prírodných surovín
   nákup a predaj zdravotníckych zariadení, prístrojov, nástrojov a techniky
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   PERIKA spol. s r.o. IČO: 31 359 124 Vajnorská 32 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Richard Frimmel Sibírska 27 Bratislava
   MUDr. Jozef Oravec Šoltésovej 6 Bratislava
   Ing. Teodor Prachar Floriánske nám. 1 Bratislava
   MUDr. Emil Scholtz Kozia 26 Bratislava